Naša adresa Zavolať

Autopožičovňa v Poprade  0940 28 29 28

ZÁKLADNÉ PODMIENKY

Predloženie týchto dokladov: Vodičský preukaz, občiansky preukaz alebo pas. Vodičský preukaz min.viac ako 1 rok !Minimálny vek šoféra 21 rokov. Podpísanie zmluvy na mieste. Cena za prenájom sa platí na mieste + vratný depozit *100€-200€. Vozidlo preberáte aj odovzdávate  s plnou nádržou. Čisté pri prebratí aj odovzdaní.  Prebratie alebo odovzdanie vozidla mimo pracovnú dobu, je spoplatnené +10€.

ČO JE V CENE PRENÁJMU:

Slovenská diaľničná známka. Povinné zmluvné poistenie .Havarijné poistenie .Povinná výbava. Dohodnuté vozidlo. Denný nájazd 400 km, víkendová akcia 1000 km. Nad limit 0,07 €/km.Detský podsedák je k prenájmu zadarmo. Plný servis. Údržba vozidla. Sezónne prezutie. Spoplatnené pristavenie auta na lokality(+10€): Kežmarok, Veľká Lomnica,St.Smokovec,Hranovica.(+15€)Spišská Nová Ves, Levoča, Štrbské Pleso a okolie nad 25 km dohodou.

POVINNOSTI NÁJOMCU: Nájomca plne zodpovedá za prenajaté vozidlo. Nájomca je povinný dodržiavať vyhlášku o cestnej premávke. Nájomca nie je oprávnený realizovať akýkoľvek opravárenský a iný zásah do vozidla bez súhlasu prenajímateľa. Za akýkoľvek  opravarenský zásah má prenajímateľ právo požadovať odškodnenie do výšky 15 000 €.
Nájomca je povinný vyhnúť sa akémukoľvek poškodeniu alebo zničeniu vozidla a používať všetky bezpečnostné zariadenia, ktorými je auto vybavené proti odcudzeniu.
Ak je nájomcom spôsobená havarijná udalosť, je nájomca povinný uhradiť všetky škody prenajímateľovi, ktoré poisťovňa nepreplatí.
Ak nájomca stratí kľúče od vozidla, je povinný za vzniknutú škodu zaplatiť sumu 300€.
Vo vozidle je prísny zákaz fajčiť, v prípade porušenia sa účtuje tepovací poplatok 50€. Znečistenie vozidla chlpmi domácich zvierat sa účtuje tepovací poplatok 50€.V príde že bude vozidlo počas prenájmu využívane ako taxík ,kuriérske služby, donáška udeľuje sa sankcia 50€/deň! Dennou sadzbou sa rozumie 24 hodín od začatia prenájmu. Za prekročenie prenájmu o viac ako 60 minút je účtovaný ďalší deň prenájmu. Vratenie vozidla o viac ako jeden deň neskôr bez vzájomnej dohody,sa považuje za krádež vozidla.

CESTA DO ZAHRANIČIA:

Vstup vozidlom je zakázaný do nasledovných krajín:Albánsko, Andora, Bielorusko, Čierna Hora, Bosna a Hercegovina,Cyprus, Irán, Izrael, Maroko, Rusko, Srbsko, Tunisko, Macedonsko, Ukrajina.Diaľničné a cestné poplatky v zahraničí si plne hradí nájomca vozidla. Pred cestou do zahraničia je nájomca povinný o tejto ceste informovať prenajímateľa.


AKO SI PRENAJAŤ AUTO ?
Dohodnite si rezerváciu na telefónnom čísle +421 948 160 681 alebo cez e-mail, WhatsApp, Viber.